Det siger andre / testimonials

slider3

Jo flere, der vil bidrage til at gøre opmærksom på Skøn Skole, desto flere hører om initiativet. Det betyder at endnu flere unge mennesker kan få mulighed for at lave et projekt og nyde godt af de gevinster, det fører med sig. Del gerne dit testimonial med os.
”Skøn Skole er et godt eksempel på et initiativ, hvor forældre, elever og skolen tager et ansvar for at forbedre rammerne for børns indlæring i samarbejde med erhvervslivet – baseret på et efterprøvet og dokumenteret projektforløb, hvor børnene i høj grad selv er involveret. Det er et godt eksempel på Corporate Social Innovation, og viser en helt ny vej på et væsentligt område. Vi kan enten beslutte at vi ingen ressourcer har, eller at vi har ubegrænsede ressourcer. Interessant.”

Stine Bosse

 

”Det var en rigtig god oplevelse at besøge Toftevangsskolen og se hvordan lokalerne var blevet udviklet og forskønnet, ud fra Skøn Skole konceptet.
Og flottest af alt var at se elevernes stolthed og glæde over de skole-lokaler som de nu selv havde taget ansvaret for.”

Jens Ive, Borgmester
Rudersdal Kommune

 

Som formand for Børns Vilkår, der beskæftiger sig med børn og unges trivsel og fællesskabet i skolerne, er jeg glad for et initiativ som Skøn Skole, der er med til at styrke børn og unges aktive medborgerskab og giver dem muligheder for at handle aktivt i deres eget liv. Jeg ser Skøn Skole som et godt eksempel på et projekt, der satser på at udvikle ligeværdige og inkluderende læreprocesser ved reelt at inddrage børn og unge i beslutninger med betydning for deres egen dagligdag. Vores samfund har brug for initiativer som det her, og det er glædeligt, at også virksomheder engagerer sig i Skøn Skole. Når de er med til at løfte opgaven, er det også et godt signal til børn og unge, om at vi tager et fælles ansvar”.

Peter Albæk, formand Børns Vilkår

 

”Skøn Skole lyder som et rigtigt godt projekt, hvor børn lærer at tage initiativ og eget ansvar for deres situation. Det mener vi er en vigtig kompetence at øve i en tidlig alder. Derfor glæder vi os over at kunne bidrage med en lille byggesten til dette projekt. Danske Banks program for Finansiel Forståelse til både børn, unge, forældre og lærere har til formål at fremme økonomiske kompetencer og ansvarlighed for forskellige aldersgrupper. “Control Your Money” er et bidrag til børns og unges forståelse af finansielle forhold og penges værdi – og kan bl.a. bruges som et redskab til elevers fundraising til deres Skøn Skole projekt”.

Tina Obel Lope, Corporate Responsibility Manager, Danske Bank

 

”Vi synes, at Skøn Skoles initiativ er en pragtfuld idé. Det giver mulighed for at erhvervslivet kan tage del i et samfundsmæssigt ansvar og støtte engagementet hos børn og unge. Projektet passer perfekt til os, da elevernes eget initiativ og indsats resulterer i succes. Skøn skole giver hjælp til selvhjælp, og lokalerne på skolerne forbedres og forskønnes. Det er et område vi forstår os på hos Silvan. Maling, værktøj, træ og skruer er vores daglige forretningsområde. Dér er vi de kompetente samarbejdspartnere”.

Susanne Christensen
Marketingchef Silvan A/S

 

”Skøn Skole er et godt initiativ. I forbindelse med genopretningen på landets skoler bør det være en logisk del af processen at rette op på en række ret uinspirerende miljøer – det være sig i klasselokaler  eller faglokaler, på gange eller i udeområder. Her må man ikke  undervurdere betydningen af at skabe smukke, udfordrende og inspirerende rammer om en skolehverdag – for så vel lærere som elever”.

Jørgen Reeckmann
Pædagogisk udviklingskonsulent
Skoleområdet, Rudersdal Kommune

 

”At få eleverne til at arbejde sammen på nye måder, hvor de oplever hinandens styrker i udfordrende og differentierede læringssituationer, er noget der skaber fremdrift for gode læreprocesser. Jeg bakker op om Skøn Skole, fordi initiativerne bag projektet giver muligheder for at tænke kreativt i forhold til at udvikle god undervisningspraksis”.

Bettina Brandt-Nilsson
Pædagogisk  leder

 

 

”Jeg synes, at det giver større lyst til at være på en skole, når den er flot og har farver eller kunst på væggene. Det er godt at have forskellige steder og rum at kunne arbejde i. Det er rart at sidde i en longe-sofa eller sækkestol og kunne fordybe sig. På min gamle folkeskole var der kun klasseværelset og gangene var kedelige og grå”.

Christine Balslev
Gymnasieelev

 

 

”Skøn Skoles aktiviteter er en afgørende brik i at fremme børn og unges sundhed og trivsel i skolen. Et positivt arbejdsmiljø,  for det enkelte barn og grupper af børn, ved at skabe god bevægelse, lys, farverige smukke rammer,  ro og støjreduktion  er med til at fremme mental og fysisk, sundhed og et godt helbred, hos alle på skolen, børn, unge, forældre,lærer, lægen, tand- og sundhedsplejen”.

Susanne Bülow
Kommunallæge for børn og unge

 

”Skøn Skole gør opmærksom på, hvor vigtigt det fysiske miljø er, specielt for skolebørn. Det er en fantastisk konstruktiv idé, at gå sammen med alle interesserede parter om et kvalitetsløft i de danske skoler. Det er tiltrængt, og det vil øge børnenes indlæring og fællesskabs-forståelse.
Vi har hos os en mangeårig erfaring i, at fysiske forbedringer i belysningen forbedrer koncentration og indlæringsniveauet hos børn.Vi har forsket i indflydelsen fra det fysiske miljø, her belysningen, til det seende menneske, og offentliggjort dette i det internationalt anerkendte lægevidenskabenlige tidsskrift ”Acta Ophthalmologica”.

 

 

”SKØN SKOLE kan bidrage til forbedring af skolernes læringsmiljøer med inspiration og videndeling. Gennem et samarbejde med elever og forældre har skolerne mulighed for at skabe medejerskab og ansvarlighed. Sammen kan vi forbedre og forskønne børnenes arbejdsplads”.

Trine Fehrn-Christensen
pædagogisk leder

 

 

”Min fornemmelse er at flere kommuner gerne vil arbejde sammen på tværs af skoler, kommuner og erhvervsliv for at fremme vores børns læring og trivsel. Skøn Skole er et godt eksempel på en sådan mulighed”.

Torben Carlsen
Skoleleder, Børne- og Fritidsforvaltningen,
Lyngby-Taarbæk Kommune

Synes du om vores intitiativ? Giv os dit citat – dine ord kan åbne øjne og hjælpe os videre. Skriv til anne@skoenskole.dk

Log ind og få adgang til alt indhold på Skøn Skole

Kilk på "Redskaber" i menuen og find downloads fra siden.

For at få checklister, idékataloger og andet materiale skal du have tilmeldt jeres klasse med et projekt.

Er du ny?

Tilmeld din klasse her

Har du glemt din kode?